my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


vrijdag 16 juni 2017

Gloriosa superba


In mei kreeg ik van mijn dochter voor Moederdag een mooie bos bloemen, er zaten allerlei soorten bloemen in. Eén ervan viel me meteen al op: een klimlelie, de zogenaamde Gloriosa superba (voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimlelie ).
Deze bloem was de afgelopen weken echter niet uit mijn hoofd te krijgen, ik moest gewoon proberen om die bloem in mini te maken…..;O

In May, on Mother’s Day, I got a wonderful bouquet of flowers from my daughter, it contained all kinds of flowers. One of these flowers caught immediately my eye: a climbing lily, the so called Gloriosa superba (for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Gloriosa_superba ).
In the past few weeks I couldn't get this flower out of my head, I really had to try to make this flower in miniature, of course ….;O!Er gingen heel wat pogingen de prullenbak in, voordat er een bloem écht naar mijn zin was: deze!
I'd thrown quite some attempts straight in the trash bin, before I got one good flower: this one!


De stamper en meeldraden van deze bloem waren het moeilijkste om in miniatuur te maken. De meeldraden zijn eigenlijk een beetje gebogen, helaas lukte mij dat niet……

The most difficult part of this flower was making the pistil and stamens. The stamens are actually a bit curved, but unfortunately I couldn’t achieve this effect …………..maar het lukte echter wél om een piepkleine stamper te maken :P!
……..…….but I managed to make a very tiny pistil :P!Ook heb ik een paar bloemknoppen gemaakt, die nog groen zijn voor dat de kleur van de bloem te zien is.


I’ve also made some buds, which are green before the actual color of the flower is shown.
Samen met het krullende blad is deze bloem een fantastische klimmer. De rechte moderne porseleinen vaas is gemaakt door Elisabeth Causeret. Vorig weekend ben ik naar de miniaturen show in Rheda geweest, waar ik deze vaas heb gekocht. Het was heerlijk om zoveel mooi miniatuurwerk te zien van andere miniaturisten :D!

Together with the curly leaves this flower is a great climber. The straight modern porcelain vase is made by Elisabeth Causeret. I've bought it last weekend on the miniature show in Rheda. I was lucky to be able to go to this miniature show and I enjoyed alot seeing the beautiful works of other miniaturists :D!


Vandaag (met dit heerlijke koele weer) kon ik eindelijk weer eens een fietstochtje maken en kwam ik langs dit dameskransje ;)!
Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers (Huibrecht, voor eventuele vragen kun je mijn e-mailadres, bovenaan mijn blog, gebruiken).
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekend gewenst.

Today (with much cooler weather) I finally could make again a ride on my bike and I came along some ladies ;)!
A warm welcome to my newest followers, thank you for your nice comments and have a nice weekend.

Ilona

zondag 11 juni 2017

Gewoon….drie rozen / Just….three roses


Rozen zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en kleuren….
Nowadays roses come in all sorts and all colors….


(sterk vergroot / greatly enlarged)


(sorry, voor de wazige foto's, maar we hebben momenteel te fel daglicht hier!)
(sorry, for the blurry pictures, but here we have too bright daylight at the moment!)


…hier een paar miniatuur rozen, gemaakt door mij, met doornen natuurlijk ;O!
De laatste foto is dezelfde als de eerst, maar dan met de bekende eurocent erbij ter vergelijking ;).


…here a few roses in miniature, made by me, with thorns, of course ;O!
The last picture is the same as the one at the top, but I added the famous euro cent for comparison ;).


Tot slot wil ik mijn boeket (1:1) pioenrozen met jullie delen, is het niet prachtig?
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie nog een fijne zondag en nieuwe week!

Lastly, I want to share my bouquet of (1:1) peonies with you, isn't it gorgeous?
Thank you for your nice comments, wishing you a nice sunday and good week!

Ilona

zaterdag 3 juni 2017

Roggelelie/Feuer-Lilie/Orange lily/Lis orangé


Op zoek naar foto’s van oranje lelies (Latijnse naam: Lilium bulbiferum subsp. Croceum) kwam ik gaandeweg op internet de zogenaamde roggelelie tegen, ik had er nog nooit van gehoord.
Het schijnt dat deze leliesoort vroeger groeide op roggevelden (als veldbloem, of onkruid), maar komt nu nog maar heel zelden in Nederland. Dus sinds januari van dit jaar staat deze lelie op de rode lijst van beschermde planten.
Ze zijn sprankelend oranje gekleurd met donkere stipjes op de bloemblaadjes en omdat ik een prachtige kobaltblauwe vaas heb gekregen, besloot ik deze lelie in miniatuur na te maken. Vaas én bloemen kleuren prachtig bij elkaar, bijna koninklijk.....en dat voor onkruid, vind je niet ;)?!

Whilst I was searching on Google for species of orange colored lilies, I came along the specific Lilium bulbiferum subsp. Croceum, ofwhich I’d never heard of.
For more information:
In earlier times these sort of lilies did grew in fields with rye (as wild flower, or weed), but it seems  that this lily has become very rare in The Netherlands. Therefore it’s now on the red list of protected flowers, since January of this year.
They have a bright orange color with dark tiny dots on the petals and because I recently got a beautiful cobalt blue vase, I decided to make these lilies in miniature. Vase and flowers fit beautifully together, almost royal....and just for weed, isn't it ;)?!


Dit was het bloempje dat ik liet zien in mijn vorige blogpost: de roggelelie. Piikko, Elizabth en Betsy waren het dichtbij het juiste antwoord ;)!

This was the flower I showed in my previous blogpost: the Lilium bulbiferum subsp. Croceum. Piikko, Elizabeth and Betsy were all very close to the right answer  ;)!
De meeldraden zijn ongeveer 5-6 mm en elk bloemhoofd/-knop is ongeveer 8mm lang.
The stamen are about 5-6 mm and every flower head is about 8mm long.


Het bovenste bloemhoofd is al uitgebloeid, er zijn nog maar 'n paar gekrulde bloemblaadjes over.
The upper flowerhead is already out of flower, there are just a few crinkled petals left. Alle blaadjes op de stelen zijn met de hand geknipt, een paar dozijn maar ;O!
All of the leaves on the stems were cut out by hand, just a few dozen ;O!
Het was moeilijk de lelies na te maken, vanwege al die kleine spikkeltjes op de bloemblaadjes en de kleine stuifmeeldraden, maar ik ben tevreden over het resultaat.

It was hard to make the Lilies in mini, because of the very tiny speckles on the petals and the tiny stamen, but I’m satisfied about the result. Het tulpenbord is gemaakt door Henny Staring-Egberts, ik vond de kleuren ervan mooi passen bij de vaas en de lelies.

The colors of the tulip plate fits perfectly to the vase and the lillies, the plate is made by Henny Staring-Egberts.


Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie allemaal een heel fijn Pinksterweekend.
Thank you for your nice comments, wishing all of you a nice Pentecost.

Ilona

zondag 28 mei 2017

Oranjevirus…?? / Orange virus…??Volgens mij heb ik een "nieuw" virus gekregen, het oranje virus wel te verstaan, want mijn volgende bloem is alweer in een zonnige kleur: oranje ;O!!
Maar voordat ik die bloemen (werk in uitvoering) kan laten zien, wil ik jullie dit keer foto’s laten zien van mijn uitstapje van jongstleden vrijdag, toen ik naar Paleis Het Loo te Apeldoorn ben geweest. Ik wilde heel graag de tentoonstelling “Bont & Blauw” (over de Delftsblauwe tuinvazen) zien, waarvan ik de link in mijn vorige blog liet zien. Ik wist dat het mooi weer zou worden en voor mij persoonlijk zelfs veel te warm, maar, gewapend met de benodigde medicatie, mocht dat de pret niet drukken ;). Heel vroeg in de ochtend zijn we op pad gegaan met de bedoeling om voor de grootste warmte weer terug te zijn, nou, het liep een beetje  anders met een onverwachte verrassing…
Ik vertel je aan de hand van de foto’s wat er gebeurde, pak een stoel en een kop koffie/thee, want het duurt eventjes ;).

I think I got a "new" virus, it's called the orange virus, because my next flower is, again, in a sunny color: orange ;O!!
But before I can show you the new flowers (work in progress), I want to show you a number of pictures from my daytrip, when I visited  Palace Het Loo in Apeldoorn. I would love to see the exposition “Bont & Blauw” (about the blue delftware garden vases), of which I gave you the link in my previous blogpost. I knew it would be nice weather and for me in person a bit too hot, but, armed with my most needed medication, I loved to go ;). Very early in the morning we went off with theintention to go back, before the heat was too much for me, well, actually it went a bit different with an unexpected surprise…

On the base of the pictures I’ll tell you what happened, please, take a seat and a cup of coffee/tea, because it will take awhile ;).


In de westvleugel is de tentoonstelling "Chapeaux!", over de hoeden van onze oud-koningin Beatrix, helaas mocht daar binnen niet gefotografeerd worden.

In the West wing is the exposition "Chapeaux!", about the hats of our former Queen Beatrix, unfortunately in there it was not allowed to take pictures.


Op weg naar mijn doel de tentoonstelling “Bont & Blauw”, over de Delftblauwe tuinvazen en hun inhoud, de oranjebloesemboompjes, kwam ik dit kleine boompje al tegen bij de entree van het paleis zelf……..ah, veelbelovend ;)

On my way to the exposition “Bont & Blauw”, about the blue delftware vases, containing their orange blossom trees, I came along this small tree in the entrance in the cellar of the Palace itself…….ah, promising ;)


Hier zie je een maquette van het paleis en zijn in Barokstijl aangelegde tuinen
Here you can see a maquette from the palace and its gardens in Baroque styleDe schelpgrot is gelegen in de kelder van het paleis, helaas was het melkkeldertje gesloten vanwege een verbouwing.

The shell grotto is located in the basement of the palace, unfortunately the milk cellar was closed due to a renovation.Buiten gekomen in de tuinen zag ik meteen de prachtige tuinvazen staan, dit zijn replica’s van de tuinvazen, die Koning-Stadhouder Willem en zijn Koningin Mary in deze tuin hadden staan (op de grootste zie je hun monogram). Maar waar waren nu die oranjebloesemboompjes van de tentoonstelling, ze zouden in deze tuinvazen staan…??

Coming outside in the gardens, I immediately saw the beautiful garden vases, these are replicas of the garden vases, which King Stadtholder William and his Queen Mary had in this garden (you can see their mongram on the biggest one). But where were the orange blossom trees from the exposition, they should have been in these garden vases…??

Dan maar door de hele tuin lopen en zien of we ze konden vinden….hier een impressie van de indrukwekkende tuinen, en net als het weer: zo mooi!!

Than, to find these trees, we walked through the whole garden….here is an impression of the impressive gardens, and just like the weather: so beautiful!!


Het was toen, dat ik dacht: laten we naar de Koninginnetuin (gebied in de oranje cirkel) gaan en daar eens gaan kijken. Die tuin is ook geheel gereconstrueerd naar de tijd dat Koningin Mary hier woonde.

It was then that I thought: let's go to the Queen's Garden (area in the orange circle) and look there for the orange blossom trees. This garden is also completely reconstructed to the time Queen Mary lived here.

Op weg naar het melkkeldertje (aan de buitenkant) kwam ik langs een kruiwagen, duidelijk van de tuinman, maar daarover meer… 
Het melkkeldertje was ook van buiten af dicht, dus kon ik niet naar de tegelwanden kijken, zelfs niet door een raam, jammer L
De pioenrozen waren bijna uitgebloeid, of hebben ook geleden door de hitte, ze verloren al hun bloemblaadjes. Het gouden paardje van de fontein sproeide vrolijk lekker koel water, ik kon het niet laten even mijn polsen af te koelen ;).

On my way to the milk cellar (from the outside) I came along a wheelbarrow, obviously from the gardner, but later more about this… 
The milk cellar was closed from the outside too, so I couldn’t see the tiled walls, not even by a window, what a pity L
The peonies ware almost faded, or they also suffered from the heat, they already lost their petals. The golden horse of the fountain spit out lovely cool water, so I couldn't leave it to cool my wrists abit ;).


We besloten even naar een koeler gedeelte te gaan van de Koninginnetuin, het was er heerlijk koel onder de boogvormig gesnoeide beuken, gewoon om even bij te komen van de hitte.

We decided to go to a cooler part of the Queen's Garden, it was lovely cool under the arched shaped beech trees, just to recover a bit from the heat.


Toen we na een poosje daar weer uitliepen, zagen we dat de lunchpauze van de tuinmannen was afgelopen en dus heb ik aan hen gevraagd waar dan toch die oranjebloesemboompjes van de tentoonstelling waren? Achteraf bezien was het antwoord heel logisch: in de schaduw! Ze stonden nog niet in de open tuinen vanwege de hitte, lees zonnebrand, omdat ze net een paar dagen uit de hun winterverblijf, de kas, waren gehaald om te acclimatiseren. Ze zouden acuut verbranden, vandaar, natúúrlijk!

When we walked out of the shadow, we saw that lunchtime of the gardeners was over and so I walked to them and I asked: where are the orange blossom trees fort he exposition? Seen afterwards the answer was very logically: in the shadow! They weren’t placed yet in the open gardens because of the heat, read sun burn, because a few days earlier they had just left their winter residence, the greenhouse, to acclimate. They would burn immediately, that’s why, of course!

Ik vertelde dat ik speciaal was gekomen om de oranjebloesembomen te zien en liet hen op een mobiele telefoon mijn blogpost over mijn miniatuur oranjebloesemboompje zien. Ze vonden dat zo interessant dat een van hen ons meenam achter het hek/de coulissen, zodat we ze alsnog konden zien. Kijk, dáár stonden ze en hij vertelde ons dat de oudste boom, naar schatting, ongeveer 316 jaar oud is, dus misschien heeft Koning Willem hem zelfs nog gezien ;). Daarom had deze oudste oranjeboom een oranje strik om een van zijn takken, hij stond sinds 1940 in een houten kuip van Duitse origine, zei hij.

I told them that I came especially to see these orange blossom trees and from a mobile phone I showed them my miniature orange blossom tree on my blog. They found it so interesting that one of them took us with him behind the fence/screens, so we could still see them yet. Look, there they were and he told us that the eldest tree was about 316 years old, so maybe even King-Stadtholder William could have seen this tree ;). Therefore this oldest tree had an orange colored bow on one of his branches, he stood in wooden barrel of German origin, he said.


Als je goed naar deze vergrote foto kijkt, kun je aan de rechterkant het jaartal 1940 zien. Ik mocht een aantal foto’s van de bomen nemen, dat was aardig van hem, want nu was ik toch niet voor niks gekomen ;O!

If you look well at this enlarged picture, you can see the year 1940 at the right hand. I was allowed a number of pictures of the trees, it was so kind of him, because now I wasn’t come for nothing ;O!


Het was heerlijk en leerzaam om Paleis Het Loo te bezoeken, we hebben ondanks de hitte toch nog een fijne dag gehad. Het was jammer dat de oranjeboompjes nog niet in de mooie tuinen stonden, maar ik heb ze tóch kunnen zien. Wat een lang verhaal is het toch nog geworden, hè?
Komende week ga ik weer verder met het maken van mijn miniatuur bloemen voor de komende DHN-Show in september. 
Kun je raden wat voor bloem dit zal worden en ja, het is wéér oranje…….! Iemand enig idee ;O??
Fijne zondag en nieuwe week gewenst.

It was so nice and educative to visit Palace Het Loo, we had despite of the heat a very nice day. It was a pity that the orange blossom trees weren’t in the beauifull gardens yet, but I still have seen them. It still has become a long story to tell, isn’t it?
This coming week I’ll go on with making my miniature flowers for the coming DHN-Show at the end of September. 
Can you guess what flower will this be and yes, it’s orange…….again! Anyone an idea ;O??
I wish you a nice Sunday and new week ahead.

Ilona